Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 24.04.2018, 09:00

Обдарована молодь

Меню сайту
Категорії розділу
олімпіади, олімпіадна школа [4]міжнародні конкурси [15]
всеукраїнські конкурси [26]обласні, регіональні конкурси [6]
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Нормативна база

Головна » Статті » Положення » всеукраїнські конкурси [ Додати статтю ]

Всеукраїнська премія диво-дитина
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКУ ПРЕМІЮ „ДИВО-ДИТИНА”.
1. Загальні положення
      Положення про всеукраїнську премію «ДИВО-ДИТИНА» (надалі «Положення») складено на підставі статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство сімейного відпочинку» у відповідності із Законодавством України та затверджено рішенням Загальних зборів ТОВ «Агентство сімейного відпочинку» (протокол №3 від 17 вересня 2006 року).
      Засновником, організатором та власником Авторського права на проведення Всеукраїнської премії «ДИВО-ДИТИНА» є ТОВ «АГЕНТСТВО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ».
      Положення встановлює загальні засади, принципи організації та проведення загальнонаціональної щорічної премії «ДИВО-ДИТИНА» (надалі «премія»), визначає основні поняття, що використовуються при проведенні премії, регламентує відносини між особами, що приймають у ній участь, встановлює їх права, обов’язки, порядок та спеціальні процедури. В межах цього положення складаються та діють спеціальні правила, процедури та правові режими, забезпечення організації та проведення премії, обов’язкові для всіх осіб, що прямо, опосередковано або шляхом реєстрації погодилися приймати у ній участь як організатори, учасники, спонсори, меценати, рекламісти.
      Підпис повноважної особи, що приймає участь у премії є преюдиційним для погодження із правилами та процедурами премії.
      Премія «ДИВО-ДИТИНА» є публічною, відкритою та суспільно корисною Премією.
     Інформація про премію та правила проведення Премії оголошуються публічно через засоби масової інформації (загальні та електронні, в тому числі через Інтернет) Міністерством освіти і науки, Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту та іншими шляхами які не суперечать чинному законодавству. Будь-яка особа має право ознайомлення із умовами та правилами проведення премії.
2. Мета проведення премії
      Премію створено з метою пошуку, відбору та нагородження на підставі експертної оцінки за встановленими номінаціями найталановитіших та найобдарованіших дітей в Україні, що мають унікальні, особливі розумові або фізичні здібності, незвичайні вміння, мають надзвичайну схильність до науки, спорту, чи музики і можуть здивувати по-справжньому.
3. Номінації Премії:
  • найрозумніший;
  • найспортивніший;
  • найтворчий;
  • найдивовижніший;
  • найгероїчніший.
      Кількість та назви номінацій можуть змінюватися оргкомітетом за згодою автора ідеї. Усі можливі зміни з цього приводу повинні затверджуватися щорічно оргкомітетом та оформлюватися Протоколом.
4. Характеристика номінацій
      При виборі номінацій кожний учасник та керівник навчально-виховного закладу повинен керуватися нижченаведеними характеристиками та вимогами до учасників по наступним номінаціям:
1) Найрозумніший - діти, які мають досягнення, або відкриття у науковій сфері, високо ерудовані діти, мають незвичайні розумові здібності і таланти. Наприклад: швидко перемножують, або додають числа, мають феноменальну пам'ять (великі вірші, уривки творів напам'ять, незвичайні знання та вміння у ранньому віці та ін.) та ін.
2) Найспортивніший - діти, які мають дивовижні та неймовірні здібності (сила, швидкість, гнучкість та ін.), діти-рекордсмени з різних вправ фізичної культури (набивання м’яча, підтягування, та ін.).
3) Найтворчий - діти, які мають дивовижні та унікальні здібності в різних видах мистецтва (література, архітектура, живопис, дизайн, музика та кінотворчість, образотворче мистецтво, незвичайні вміння у ранньому віці та ін.)
4) Найдивовижніший - діти з унікальними здібностями, в тому числі паранормальними (феноменальна інтуїція, ясновидіння, пророцтво, чутливість до енергетики та ін.).
5) Найгероїчніший - діти, що зробили героїчний вчинок (рятування життя іншої людини, власного життя та інші надзвичайні ситуації)
5. Оргкомітет та керівництво
      Весь комплекс заходів, пов’язаних із організаційним та матеріально-технічним забезпеченням проведення Премії здійснює оргкомітет спільно з авторами ідеї. Всі члени оргкомітету діють на громадських засадах. Основними принципами діяльності оргкомітету є:
· законність;
· колегіальність;
· повнота розгляду пропозицій премії;
· дотримання умов, правил та процедур премії за Положенням та додатками до нього;
· обґрунтованість прийняття рішень;
· рівноправність усіх учасників премії перед оргкомітетом;
· незалежність членів оргкомітету;
· професійність членів оргкомітету.
      Всі витрати, пов’язані з діяльністю оргкомітету забезпечуються організатором та самим оргкомітетом самостійно. До складу оргкомітету входять представники організатора та запрошені ним особи з числа членів журі, також в разі необхідності можуть залучатися фахівці державних та громадських установ, органів виконавчої та законодавчої влади. Оргкомітет створюється у кількості від чотирьох до десяти осіб. Персональний склад оргкомітету до початку своєї роботи повинен бути затверджений наказом організатора. Оргкомітет премії у своїй діяльності керується чинним законодавством та цим Положенням. Керує діяльністю оргкомітету та організовує його роботу Голова оргкомітету, який обирається з членів оргкомітету.
      Голова оргкомітету в межах своєї компетенції:
· скликає засідання оргкомітету та головує на них;
· дає розпорядження та доручення, обов’язкові для членів оргкомітету;
· представляє оргкомітет в установах та організаціях.
    Голова оргкомітету зобов’язаний сповістити всіх членів оргкомітету про заплановане засідання за два дні до дати їх проведення. Оповіщення проводиться поштою, телефонограмою, факсом або електронною поштою. Засідання оргкомітету є правомочним за умови участі у ньому не менш 2/3 всіх членів. Засідання оргкомітету є закритим, але останній має право заслуховувати на своїх засіданнях усні пояснення учасників, спеціалістів, радників та експертів.
     Рішення оргкомітету приймаються простою більшістю голосів від присутніх членів оргкомітету. У разі рівності голосів Голова Оргкомітету має право вирішального голосу. Всі рішення оргкомітету приймаються шляхом поіменного усного голосування (тільки «за» або «проти»), які оформлюються протоколами, що підписуються Головую оргкомітету та відповідальним секретарем.
      Діяльність оргкомітету припиняється рішенням організатора після затвердження результатів премії та подання звіту організатора. Оргкомітет під час здійснення процесуальних дій із організації та проведення премії складає такі документи, перелік яких не є вичерпним:

  • Рішення про проведення та оголошення початку премії.
  • Проект програми та бюджету премії.
  • Проект рекламної компанії та PR-акцій.
  • Рішення про оголошення переможців премії.
      Оргкомітет готує та розповсюджує в засобах масової інформації оголошення про початок премії, яке повинно містити таку інформацію:
· основні умови премії;
· мінімальні вимоги для учасників;
· термін подання та адреса, за якою подаються анкети та інші матеріали на участь у премії;
· місце роботи оргкомітету та телефон для довідок з питань премії.
6. Терміни і місце проведення.
      Прийом анкет учасників та інших документів до 31 грудня 2009 р. Урочиста церемонія нагородження переможців премії: у лютому 2010р. Дата та місце проведення нагородження щорічно визначається Оргкомітетом та повідомляється номінантам, які пройшли перший відбірковий тур, у письмовій формі.
7. Умови участі у премії.
      До участі у премії запрошуються діти від 4-х до 13 років (включно), що мають унікальні та особливі здібності, незвичайні розумові або фізичні здібності, мають феноменальну інтуїцію та пам'ять, володіють даром передбачення, або чутливістю до енергетики, діти, які мають дивовижні та унікальні здібності в різних видах мистецтва та ін. Премія охоплює всіх дітей України.
     Кожен учасник повинен надіслати:
- правильно заповнену анкету (зразок анкети додається),
- копію свідоцтва про народження (завірену нотаріально)
- матеріали, які свідчать про досягнення (дипломи, свідоцтва, грамоти, фото-, відео- , статті та інші матеріали, які свідчать про успіх учасника).
     Анкети учасників та інші матеріали повинні бути надіслані на адресу організатора до 31 грудня 2009 року рекомендованим листом. Надіслані документи та матеріали поверненню не підлягають. Організатор залишає за собою право використовувати надіслані матеріли на власний розсуд, з метою якомога більшого інформування про учасника.

    Адреса та назва організатора: ТОВ «АГЕНТСТВО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ», 04073, м. Київ, вул. Фрунзе, 160, тел./факс: 8 044 492 05 78, 8 044 390 7 390, 8 044 490 92 68.
    Обрання номінації для участі в премії визначається учасником, або батьками за власним розсудом. До участі у премії не допускаються учасники, які не вірно заповнили Анкету, або вказали неправдиву/непідтверджену інформацію.
8. Порядок проведення премії. 
         Проведення премії передбачає 3 етапи:
        Етап 1: Правильно заповнені анкети учасників та матеріали, які були надіслані на адресу організатора до 31 грудня щорічно обов’язково будуть прийняті до розгляду комісією. Оцінка поданих матеріалів здійснюється комісією за 5-ти бальною шкалою по кожній номінації. Учасники по кожній номінації, які отримали найбільшу кількість балів запрошуються до участі у другому етапі премії (не більше 10 учасників по кожній номінації). Свідоцтво про перемогу в першому етапі буде відправлено кожному переможцю першого етапу рекомендованим листом з повідомленням на домашню адресу.
       Етап 2: Участь у другому етапі приймають лише учасники, які перемогли у першому етапі. Оцінка матеріалів та анкет учасників, які ввійшли до другого етапу, буде проводитися по кожній номінації:
• Журі (заочно);
• шляхом Інтернет-голосування.
     Журі оцінює учасників за 5-ти бальною шкалою, за результатами оцінювання підсумовуються оцінки усіх членів журі у номінації для кожного учасника. Таким чином визначається загальна оцінка для учасника в номінації.
    Результати підрахунку балів оформлюються Протоколом, який подається до оргкомітету премії. Інтернет-голосування здійснюється шляхом надання користувачам Інтернет інформації щодо учасників другого етапу по кожній номінації, за яких вони можуть голосувати шляхом виставлення балів на сайті www.divo-dutuna.com. Загальна кількість балів, отриманих кожним учасником додається до оцінок журі. За загальним підрахунком балів (оцінка журі та Ітернет- голосування) визначаються фіналісти премії (по 3 учасника у кожній номінації). Результати голосування оформлюються Протоколом, за підписом голови журі та голови оргкомітету.
      Етап 3. Переможці премії визначаються шляхом оцінювання членами журі показових виступів фіналістів. Оцінювання здійснюється відкрито шляхом виставлення балів по 5-ти бальній шкалі. За результатом підрахунку балів визначаються перша, друга та третя премії. Результати голосування оформлюються Протоколом, який складає оргкомітет. Зазначений Протокол є єдиним офіційним документом, яким визначаються переможці премії, та який повинен бути підписаний кожним членом журі особисто та головою оргкомітету.
     Переможцям премії по кожній номінації надається звання «ДИВО-ДИТИНА» з зазначенням року перемоги та назви номінації. Кожного учасника третього етапу буде запрошено рекомендованим листом на урочисту церемонію нагородження (з зазначенням дати і місця проведення церемонії Нагородження), на яку він повинен прибути з одним із своїх батьків, інших близьких родичів або уповноваженим представником навчально-виховного закладу. Організатор залишає за собою право запросити до участі в церемонії нагородження учасників, які за кількістю отриманих балів посіли 4-те та 5-те місце. Показові виступи та церемонія нагородження повинна відбуватися щорічно у лютому у присутності офіційних осіб та відомих діячів країни, а також засобів масової інформації (Телебачення, радіомовлення, преса) в одному з великих концертних залів.
9. Оцінка учасників Премії.
      Оцінка учасників та поданих ними матеріалів здійснюється комісією, журі та шляхом Інтернет голосування. До складу комісії кількістю 10 осіб входять представники Оргкомітету та фахівці з державних та громадських організацій, інших підприємств, які прямо або опосередковано пов’язані з розвитком та вихованням дітей, також до складу комісії можуть бути запрошені члени журі. До складу журі, кількістю 31 особа, входять представники Оргкомітету, науки, культури, телебачення, естрадні зірки, спортсмени, політики, державні діячі та інших фахівців державних, громадських організацій та підприємств, які прямо або опосередковано пов’язані з розвитком та вихованням дітей.
     При виставленні оцінок учасникам, члени журі та комісії керуються власним досвідом, фахом та цим положенням, дотримуючись принципів:
- законність;
- чесність;
- неупередженість;
- повнота розгляду.
      Протокол журі щодо визначення балів, виставлених учасникам другого етапу, повинен бути підписаний кожним членом журі особисто.
10. Премії і призи.
      За перемогу у премії засновуються наступні призи та подарунки:
За 3-е місце у кожній номінації.
• Звання та диплом - Фіналіст Премії «ДИВО-ДИТИНА», з зазначенням року перемоги і назви номінації. Цінні призи та подарунки вартістю не менше 1500 грн*.
За 2-е місце у кожній номінації.
• Звання та диплом - Фіналіст Премії «ДИВО-ДИТИНА», з зазначенням року перемоги і назви номінації. Цінні призи та подарунки вартістю не менше 2500 грн*.
 За 1-е місце у кожній номінації.
Переможець Премії отримує: • Звання та диплом - Переможець Премії «ДИВО-ДИТИНА», з зазначенням року перемоги і назви номінації. Цінні призи та подарунки вартістю не менше 3500 грн**.
      Кожний учасник самостійно обирає на вищезазначену суму наступні призи та подарунки: комп’ютери, мобільні телефони, МР3 плеєри, іграшки, спортивні товари, фірмовий одяг та ін. Також переможці Премії будуть запрошені до співробітництва з зацікавленими організаціями та підприємствами (газети, журнали, телебачення та ін.)
11. Забезпечення Премії.
      З метою матеріально-технічного організаційного забезпечення премії організатор та оргкомітет здійснюють залучення на договірній основі партнерів з представників рекламістів, засобів масової інформації, засобів зв’язку, власників техніки, аудиторів, юристів, власників приміщень, меценатів, спонсорів, тощо. Інформація про спонсорів та меценатів доводиться до споживача шляхом здійснення репортажів, відео, рекламних роликів, розташування логотипів на афішах, бігбордах та іншої печатної продукції щодо проведення премії. Усі правовідносини обумовлюються письмовим договором.
12. Розгляд спорів.
     У разі порушення процедур проведення премії, інших умов цього Положення, учасники мають право звернутися з відповідною заявою до оргкомітету. Заява може бути подана не пізніше 10-ти днів після одержання копії рішення оргкомітету. Оргкомітет після одержання заяви зобов’язаний перевірити викладені претензії і у разу виявлення порушень скасувати власне рішення і дати відповідь по суті заяви протягом 10-ти днів з моменту її одержання. Не можуть бути оскаржені рішення оргкомітету про спосіб проведення премії і процедури визначення переможців.
     З питань спонсорства та меценатства просимо звертатися до оргкомітету премії за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 160. Тел. 8 (044) 492 05 78, 8 (044) 390 7 390, 8 (044) 490 92 68.
ОРГАНІЗАТОР ТОВ "АГЕНТСТВО СІМЕЙНОГО ВІДПОЧИНКУ" вул. Антонова, 5


Протоколи засідання оргкомітету та інші робочі документи та угоди.
тел.: 044 490-92-63
Категорія: всеукраїнські конкурси | Додав: ditu (10.11.2009)
Переглядів: 1970 | Рейтинг: 0.0/0
Пошук
Теги
...

Copyright Центр дистанційного навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  © 2018